Índex toponímic

INDRETS DE
COLLSEROLA

 1. Turons
 2. Colls
 3. Camins i serres
 4. Ponts i aqüeductes
 5. Fonts i pantans
 6. Espais naturals
 7. Miradors
 8. Restes arqueològiques
 9. Esglésies i ermites
 10. Castells
 11. Masies
 12. Indrets diversos
 13. Àrees de lleure i d’estada
 14. Punts d’informació i equipaments
 15. Llocs de sortida i d’arribada

TURONS

Puig Madrona (El Papiol-St. Cugat del Vallès)
Turó (Altitud
Terme municipal
Rutes
Penya del Moro (275 m)
St. Just Desvern / St. Feliu de Llobregat
21 / 29 / 56 / 87
Puig de la Guàrdia (199 m)
Cerdanyola del Vallès
28 / 67
Puig del Rossinyol (258 m)
St. Cugat del Vallès / El Papiol
26
Puig d’Olorda (436 m)
Barcelona / St. Feliu de Llobregat
19 / 79
Puig Madrona (341 m)
St. Cugat del Vallès / El Papiol
26 / 45
Sant Pere Màrtir (389 m)
(o Puig d’Ossa)
Barcelona / Esplugues de Llobregat
01 / 04 / 06 / 12 /
18 / 41 / 57 / 82 / 89
Tibidabo (516 m)
Barcelona
11 / 14 / 1627 /
32 / 37 / 46 / 50 /
60 / 74 / 86
Turó Blau (310 m)
Barcelona / Montcada i Reixac
 54 / 65
Turó de Can Coll (149 m)
Cerdanyola del Vallès
67
Turó de Can Pasqual (470 m)
Barcelona
10 / 19 / 24 / 29 /
36 / 39 / 43 / 53 /
5659 / 68 / 72 /
79 / 90
Turó de Castellví (461 m)
Barcelona
22 / 59
Turó de Collserola (287 m)
Barcelona
 51 / 55 / 80
Turó de la Coscollera (360 m)
Barcelona
63
Turó de la Creueta del Coll (246 m)
Barcelona
08 / 31 / 73
Turó de la Font Groga (437 m)
Barcelona
37
Turó de la Magarola (430 m)
(o del Maltall de Magarola)
Barcelona / Cerdanyola del Vallès /
St. Cugat del Vallès
14 / 30 / 37 / 65 /
84
Turó de la Qüestió (193 m)
Montcada i Reixac
88
Turó de la Rovira (262 m)
Barcelona
08 / 31 / 73
Turó de la Tina (252 m)
St. Just Desvern
49
Turó de la Torrefera (202 m)
(o de la Torreferrera)
Cerdanyola del Vallès
30
Turó de Miralluna (476 m)
St. Cugat del Vallès
64
Turó de Mont (441 m)
Barcelona
09 / 11 / 14 / 46 / 
50 / 60
Turó de Montcada (273 m)
Montcada i Reixac
48
Turó de Roquetes (304 m)
Barcelona
05 / 13 / 17 / 54 /
65
Turó de Sant Cebrià (438 m)
Barcelona
37
Turó de Santa Maria (446 m)
St. Cugat del Vallès
37
Turó de Valldaura (421 m)
Cerdanyola del Vallès
13 / 14 / 30 / 37 /
65 / 84
Turó del Carmel (266 m)
Barcelona
08 / 31 / 73
Turó del Fumet (357 m)
St. Cugat del Vallès
62 / 78
Turó del Puig (477 m)
Barcelona / St. Cugat del Vallès
27 / 64
Turó del Trac (368 m)
Barcelona
75
Turó del Xai (367 m)
Barcelona
39
Turó dels Mussols (379 m)
Barcelona
64
Turó dels Quatre Pins (179 m)
Montcada i Reixac
48
Turó d’en Balasc (294 m)
Barcelona
22 / 66 / 78
Turó d’en Corts (390 m)
Barcelona / St. Just Desvern
41 / 57
Turó d’en Segarra (326 m)
Barcelona / Montcada i Reixac
07 / 13 / 54 / 65
Turó d’en Serra (396 m)
Barcelona
24
Turó Rodó (353 m)
Barcelona-St. Feliu de Llobregat
63
Turó Sul (280 m)
Barcelona / Montcada i Reixac
65

ÍNDEX


COLLS

Coll de la Ventosa (Barcelona-Montcada i Reixac)
Coll (Altitud)
Terme municipal
Rutes
Coll de ca n’Amigonet (199 m)
Molins de Rei / El Papiol
45
Coll de Can Cuiàs (314 m)
Barcelona / St. Just Desvern
10 / 12 / 19 / 21 /
47 / 49 / 56 / 63 /
68 / 76 / 83 / 87 / 90
Coll de Can Mallol (376 m)
Barcelona
19 / 24 / 29 / 36 /
39 / 43 / 53 / 56 /
72 / 79 / 83 / 90
Coll de Canyelles (283 m)
Barcelona
05 / 07 / 13 / 17 /
23 / 25
Coll de Finestrelles (290 m)
(Mirador dels Xiprers)
Barcelona
01 / 02 / 03 / 06 /
12 / 15 / 18 / 41 /
51 / 57 / 69 / 89
Coll de la Creu d’en Blau (319 m)
St. Cugat del Vallès
78
Coll de la Ventosa (245 m)
Barcelona / Montcada i Reixac
13 / 17 / 23 / 33 /
40 / 44 / 65 / 70 /
71
Coll de la Vinassa (462 m)
Barcelona / St. Cugat del Vallès
11 / 14 / 16 / 20 /
27 / 32 / 37 / 42 /
46 / 60
Coll de l’Erola (396 m)
(Vista Rica)

Barcelona / St. Cugat del Vallès
14 / 20 / 37/ 42 /
55 / 64
Coll de les Torres (347 m)
Barcelona / St. Just Desvern
19 / 21 / 47
Coll de Montcada (90 m)
Montcada i Reixac
48
Coll de Peirà (258 m)
Montcada i Reixac
17 / 23 / 25 / 33 /
40 / 44 / 48 / 70
Coll del Gravat (405 m)
St. Cugat del Vallès
16 / 27 / 32 / 35 /
55 / 78
Coll del Portell (337 m)
Barcelona
04 / 06 / 12 / 15 /
18 / 41 / 57 / 76 /
82 / 89
Coll d’en Faura (224 m)
El Papiol
26 / 45
Coll d’en Solanes (229 m)
St. Feliu de Llobregat
21 / 29 / 56 / 87
Collet de Batllivell (214 m)
St. Cugat del Vallès
4566

ÍNDEX


CAMINS I SERRES

Passeig de les Aigües (Barcelona)
Camí / Serra
Sector Collserola
Rutes
Camí de Can Baró
Llobregat
76 / 82
Camí de Can Borni
Barcelona
11 / 27 / 34 / 46 / 
55 / 74
Camí de Can Carbonell
Llobregat
87
Camí de Can Castellví
Barcelona
59
Camí de Can Fatjó
Llobregat
63 / 76
Camí de Can Llevallol
Barcelona
49 / 68
Camí de la Muntanya
Llobregat
63 / 76
Camí de la Savina
Barcelona
64
Camí de les Llars Mundet
Barcelona
75
Camí de Sant Andreu
Vallès
58
Camí de Sant Cugat
Barcelona
32 / 42 / 86
Camí de Sant Llàtzer
Barcelona
17 / 33 / 71
Camí de Vallvidrera
(Escola Judicial)

Barcelona
11 / 27 / 34 / 61 /
66 / 77
Camí del Turó de l’Alzina
Barcelona
68
Carretera Alta de Roquetes
Barcelona
05 / 07 / 17 / 33 /
54
Corriol dels Ametllers
Llobregat
76 / 82
Drecera de Vallvidrera
Barcelona
41 / 57 / 61 / 74 /
77
Passeig de les Aigües
(Esplugues-Penitents)

Barcelona
00 / 02 / 03 / 15 /
18 / 34 / 51 / 57 /
61 / 69 / 74 / 77 /
80 / 85
Passeig de les Aigües
(Montbau-Torre Baró)

Barcelona
40 / 70
Serra de Can Balasc
Vallès
22
Serra de Can Julià
Vallès / Llobregat
45 / 66
Serra de Llagat
Vallès
52
Serra de na Joana
Vallès
25
Serra de Sant Medir
Vallès
30
Serra del Ginestar
Llobregat
59
Serra d’en Ferrer
Vallès
44
Serra d’en Fotjà
Vallès
2867 / 81
Serra d’en Gatell
Vallès
84
Serra d’en Masriera
Vallès
81
Torrent de Can Ferriol
Llobregat
47
Torrent de Can Gordi
Vallès
62 / 75
Torrent de Canaletes
Vallès
58 / 88
Torrent del Cargol
(o Torrent de Tapioles)
Vallès
88
Torrent de la Salamandra
Vallès
20
Torrent de Sant Iscle
Vallès
23

ÍNDEX


PONTS I AQÜEDUCTES

Aqüeducte de Ciutat Meridiana (Barcelona)
Pont / Aqüeducte
Terme municipal
Rutes
Aqüeducte de Canaletes
Cerdanyola del Vallès
23 / 25 / 44 / 58 /
71 / 81 / 88
Aqüeducte de Can Gener
St. Cugat del Vallès
75
Aqüeducte de Can Planes
Molins de Rei
36 / 66
Aqüeducte de Ciutat Meridiana
(o Aqüeducte del Vallès)
Barcelona
54 / 88
Aqüeducte de Tapioles
Montcada i Reixac
88
Viaducte de Can Ribes
St. Cugat del Vallès
32 / 35 / 55

ÍNDEX


FONTS I PANTANS

Font de la Mitja Costa (Montcada i Reixac)
Font / Pantà
Terme municipal
Rutes
Font Antiga de Can Catà
Cerdanyola del Vallès
81
Font de Can Borni
Barcelona
11 / 27 / 46 / 55 /
74
Font de Can Castellví
Barcelona
59 / 83
Font de Can Ferriol
St. Feliu de Llobregat
83
Font de Can Gener
(o de Sant Medir, o de Can Jané)

St. Cugat del Vallès
75
Font de Can Gordi
St. Cugat del Vallès
62 / 75
Font de Can Llevallol
Barcelona
21
Font de Can Lloses
Cerdanyola del Vallès
44 / 58
Font de Can Merlès
St. Just Desvern
63
Font de la Beca
St. Just Desvern
49 / 76 / 82
Font de la Budellera
Barcelona
0932 / 60 / 74 /
86
Font de la Cabra
Barcelona
38
Font de la Llet
Barcelona
38 / 64
Font de la Mandra
Esplugues de Llobregat
51 / 89
Font de la Meca
Barcelona
84
Font de la Mitja Costa
Montcada i Reixac
48
Font de la Rata
Cerdanyola del Vallès
30
Font de la Salamandra
St. Cugat del Vallès
11 / 14 / 20 / 27 /
37 / 42 / 46 
Font de la Senyora
(o de la Marquesa, o de Can Gras)

Barcelona
14 / 2867 / 81
Font de la Tartana
(o de Can Bofill)
Molins de Rei
43
Font de l’Arrabassada
St. Cugat del Vallès
32 / 55
Font de l’Ermetà
St. Cugat del Vallès
35
Font de l’Espinagosa
Barcelona
10 / 19 / 2156 /
87 / 90
Font de Sant Pau
Cerdanyola del Vallès
67
Font de Sant Ramon
Barcelona
14 / 46 / 86
Font de Sant Vicenç
St. Cugat del Vallès
35 / 62
Font de Santa Eulàlia
Barcelona
54
Font de Santa Margarida
Barcelona
19 / 83 / 90
Font del Bacallà
Barcelona
37
Font del Bon Pastor
St. Cugat del Vallès
78
Font del Broll
St. Feliu de Llobregat
29 / 87
Font del Camp del Miracle
St. Cugat del Vallès
20 / 42 / 55 / 75
Font del Capellà
Molins de Rei
43
Font del Ferro
St. Just Desvern
12 / 49
Font del Mont
Barcelona
51 / 57 / 69 / 74 /
77 / 80 / 85
Font del Rector
St. Just Desvern
12 / 49
Font dels Caçadors
(o d’en Güell)

Cerdanyola del Vallès
28 / 67
Font dels Plàtans
Barcelona
16 / 60 
Font d’en Canet
(o del Canet)

Barcelona
16 / 20
Font d’en Ribes
St. Cugat del Vallès
32 / 55
Font d’en Sert
St. Cugat del Vallès
42
Font Groga
St. Cugat del Vallès
42
Font Joana
Barcelona
60
Font Muguera
Barcelona
54 / 88
Font Nova
Barcelona
16 / 60 
Font Nova de Can Catà
Cerdanyola del Vallès
81
Font Vella de Can Catà
(o de Moisès)
Cerdanyola del Vallès
81
Pantà de Can Borrell
St. Cugat del Vallès
35
Pantà de Vallvidrera
Barcelona
10 / 19 / 21 / 22 /
27 / 29 / 36 / 39 /
43 / 56 / 60 / 68 /
72 / 79 / 83 / 87 / 90
Pou de Can Coll
Cerdanyola del Vallès
28 / 52 / 84

ÍNDEX


MIRADORS

Mirador del Forat del Vent (Barcelona-Cerdanyola del Vallès)
Mirador
Terme municipal
Rutes
Mirador de Finestrelles
Barcelona
82
Mirador de Joan Sales
Barcelona
08
Mirador de la Font Groga
St. Cugat del Vallès
64
Mirador de l’Estrella
Montcada i Reixac
25 / 48 / 52 / 88
Mirador de Torre Baró
Barcelona
05 / 07 / 13 / 23 /
25 / 40 / 44 / 48 /
54 / 65 / 70
Mirador del Forat del Vent
Barcelona / Cerdanyola del Vallès
13 / 23 / 40 / 44 /
58 / 65 / 70
Mirador del Turó del Fumet
St. Cugat del Vallès
62
Mirador del Turó d’en Corts
St. Just Desvern
04 / 12 / 18 / 41 /
57 / 76
Mirador dels Xiprers
Barcelona
01 / 02 / 03 / 06 /
12 / 15 / 18 / 41 /
51 / 57 / 69 / 80 /
82 / 89
Mirador d’Horta
Barcelona
58
Mirador de l’Arrabassada
Barcelona
64

ÍNDEX


ESPAIS NATURALS

Les Escletxes del Papiol
Indret
Terme municipal
Rutes
Bosc Gran de Can Catà
Cerdanyola del Vallès
81
La Rierada
(Riera de Vallvidrera)

Molins de Rei / St. Cugat del Vallès
22 / 36 / 39 / 53 /
66 / 72
Les Escletxes del Papiol
El Papiol
26 / 45 / 72
Mina Juanita
Barcelona
89
Pedrera del Montbau
Barcelona
38 / 40 / 70
Pedrera dels Ocells
Barcelona
19 / 24 / 29 / 36 /
43 / 53 / 56 / 72 /
83 / 90
Pi d’en Xandri
St. Cugat del Vallès
20 / 30 / 42 / 52 /
84
Salt d’Aigua de la Rierada
Molins de Rei
36 / 53 / 66 / 72

ÍNDEX


RESTES ARQUEOLÒGIQUES

Casino de l’Arrabassada (St. Cugat del Vallès)
Indret
Terme municipal
Rutes
Can Gordi
(ruïnes)
St. Cugat del Vallès
62 / 75
Casino de l’Arrabassada
(ruïnes)
St. Cugat del Vallès
55
Castell Fortí
Barcelona
30 / 37
Forn ibèric a Sant Adjutori
St. Cugat del Vallès
20 / 42
Fornot de les Torres
(forn de calç del segle XVIII)
St. Feliu de Llobregat
29
Poblat ibèric de la Penya del Moro
(ruïnes)
St. Just Desvern / St. Feliu de Llobregat
21 / 29 / 56 / 87
Sant Vicenç del Bosc
(ruïnes)
St. Cugat del Vallès
35 / 62
Torre de Santa Margarida
Barcelona
19 / 83 / 90
Torre medieval de la Penya del Moro
(ruïnes)
St. Just Desvern / St. Feliu de Llobregat
21 / 29 / 56 / 87

ÍNDEX


ESGLÉSIES I ERMITES

Ermita de Sant Medir (St. Cugat del Vallès)
Indret
Terme municipal
Rutes
Convent de Santa Maria de Jerusalem
Barcelona
57
Ermita de la Salut de Sant Feliu
St. Feliu de Llobregat
21 / 47 / 56 / 59 /
79 / 87
Ermita de la Salut del Papiol
El Papiol
26 / 45
Ermita de Sant Adjutori
St. Cugat del Vallès
20 / 42
Ermita de Sant Bartomeu de la
Quadra
Molins de Rei
36 / 53 / 72
Ermita de Sant Cebrià d’Horta
Barcelona
38 / 64 / 84
Ermita de Sant Iscle de les Feixes
Cerdanyola del Vallès
23 / 44 / 58 / 71
Ermita de Sant Medir
St. Cugat del Vallès
20 / 42 / 55 / 75
Ermita de Sant Pere de Romaní
Molins de Rei
43
Ermita de Sant Pere Màrtir
(ruïnes)
Barcelona / Esplugues de Llobregat
01 / 04 / 06 / 12 /
18 / 41 / 57 / 89
Ermita de Sant Vicenç del Bosc
(ruïnes)
St. Cugat del Vallès
35 / 62
Ermita de Santa Creu d’Olorda
Barcelona
19 / 24 / 29 / 36 /
43 / 53 / 56 / 72 /
79 / 83
Ermita de Santa Maria de les
Feixes
Cerdanyola del Vallès
23 / 25 / 44 / 71
Monestir de Santa Margarida de
Valldonzella
(ruïnes)
Barcelona
19 / 83 / 90
Oratori de Sant Jordi
(Font de la Tartana)

Molins de Rei
43
Oratori de Sant Venceslau
Molins de Rei
36 / 66
Oratori de Santa Maria de
Collserola
Barcelona
04 / 15 / 41 / 57 /
76
Sant Genís dels Agudells
Barcelona
38
Santa Maria de Vallvidrera
Barcelona
16 / 19 / 27 / 32 /
56 / 68 / 90
Santuari de la Salut
Barcelona
59
Temple del Tibidabo
Barcelona
11 / 14 / 1627 / 
32 / 37 / 46 / 50 /
60 / 74 / 86

ÍNDEX


CASTELLS

Castell de Torre Baró (Barcelona)
Castell
Terme municipal
Rutes
Castell de l’Oreneta
(ruïnes)
Barcelona
57
Castell de Torre Baró
Barcelona
05 / 07 / 13 / 17 /
23 / 25 / 33 / 40 /
44 / 48 / 54 / 65 /
70
Castell del Papiol
El Papiol
72
Castell d’Olorda
(ruïnes)
Barcelona
19 / 24 / 29 / 36 /
43 / 53 / 56 / 72 /
79 / 83 / 90
Castell Fortí
(ruïnes)
Barcelona
30 / 37
Castellciuró
(ruïnes)
Molins de Rei
24 / 43

ÍNDEX


MASIES

Can Parellada (St. Feliu de Llobregat)
Masia
Terme municipal
Rutes
Can Balasc
Barcelona
66 / 78
Can Bell
St. Cugat del Vallès
75
Can Borni
Barcelona
11 / 27 / 46 / 55 /
74
Can Borrell
St. Cugat del Vallès
20 / 35 / 42 / 52 /
84
Can Bosquets
St. Cugat del Vallès
22 / 39 / 53 / 66 /
78
Can Calopa de Dalt
Barcelona
39
Can Canaletes
Cerdanyola del Vallès
23 / 25 / 44 / 71
Can Castellví
Barcelona
22 / 59 / 68 / 83
Can Castellví
Molins de Rei
53 / 66
Can Catà
Cerdanyola del Vallès
23 / 25 / 44 / 52 /
58 / 71 / 81 / 88
Can Cerdà
Cerdanyola del Vallès
84
Can Coll
Cerdanyola del Vallès
67
Can Cuiàs
St. Just Desvern
10 / 12 / 19 / 21 /
47 / 49 / 56 / 63 /
68
Can Fatjó
St. Just Desvern
76
Can Fermí
Cerdanyola del Vallès
58 / 71
Can Ferriol
St. Feliu de Llobregat
83 / 90
Can Flor
St. Cugat del Vallès
62
Can Gener
(o Can Soler)

Barcelona
37
Can Gener
(o Can Jané)

St. Cugat del Vallès
75
Can Gordi
(ruïnes)
St. Cugat del Vallès
62 / 75
Can Llevallol
Barcelona
49 / 68
Can Lloses
Cerdanyola del Vallès
44
Can Masdemont
St. Cugat del Vallès
10 / 19 / 24 / 29 /
36 / 39 / 43 / 53 /
5659 / 68 / 72 / 90
Can Masdéu
Barcelona
17 / 33 / 71
Can Parellada
St. Feliu de Llobregat
59
Can Planes
Molins de Rei
36 / 66
Can Portell
Molins de Rei
24 / 43 / 36 / 53 /
72
Can Potosí
(Turó del Puig)

Barcelona
27 / 64
Can Puig
St. Cugat del Vallès
42
Can Rabella
(o Can Revella)

Molins de Rei
36 / 66
Can Ribes
St. Cugat del Vallès
32 / 35
Can Rius
Montcada i Reixac
17 / 23 / 33 / 40 /
44 / 70 / 71
Can Vilà
St. Just Desvern
63

ÍNDEX


INDRETS DIVERSOS

Parc de la Creueta del Coll (Barcelona)
Indret
Terme municipal
Rutes
Antic Hospital de Sant Llàtzer
Barcelona
17 / 33 / 71
Casa Sagrada Família
Barcelona
24 / 53 / 56
Cimentera Sanson
St. Feliu de Llobregat
79
Creu d’en Llevallol
Barcelona / St. Just Desvern
47 / 63 / 76
Flor de Maig
Cerdanyola del Vallès
67
Forat del Vent
Barcelona / Cerdanyola del Vallès
13 / 23 / 40 / 44 /
58 / 65 / 70
Les Cases de Can Castellví
Molins de Rei
53 / 66
Mas del Bosc
St. Cugat del Vallès
62 / 75
Parc de Can Cuiàs
Montcada i Reixac
52
Parc de la Creueta del Coll
Barcelona
08 / 31 / 73
Parc de la Font del Racó
Barcelona
34 / 46 / 50
Parc del Castell de l’Oreneta
Barcelona
57
Parc del Guinardó
Barcelona
08 / 31 / 73
Pla dels Maduixers
Barcelona
02 / 03 / 11 / 34 /
46 / 50 / 51 / 61 /
74 / 77 / 80 / 85
Portell de Valldaura
Barcelona / Cerdanyola del Vallès
13 / 14 / 40 / 65 /
70
Revolt de la Paella
Barcelona
38 / 40 / 64 / 65 /
70
Revolt de les Monges
Barcelona
09 / 16 / 32 / 86
Santa Maria de Collserola
Barcelona
04 / 15 / 41 / 57
Tanatori de Collserola
(Bosc de les Cendres)

Montcada i Reixac
88
Torre Bones Hores
(o Torre Beltran)
Cerdanyola del Vallès
71
Torre Cendrera
Cerdanyola del Vallès
30
Torre del Bisbe
St. Feliu de Llobregat
19 / 29 / 47/ 59 /
83 / 90
Urbanització Sol i Aire
St. Cugat del Vallès
75
Vallpineda
St. Cugat del Vallès / Molins de Rei
66
Vil·la Joana
Barcelona
09 / 09 / 20 / 27 / 
32 / 42 / 55 / 60 /
64 / 78

ÍNDEX


ÀREES DE LLEURE I
D’ESTADA

Àrea de Can Coll (Cerdanyola del Vallès)
Àrea
Terme municipal
Rutes
Can Cuiàs
Montcada i Reixac
52
Castellciuró
Molins de Rei
24 / 43
Font de la Budellera
Barcelona
0932 / 60 / 74
Font Muguera
Barcelona
54 / 88
La Salut de Sant Feliu
St. Feliu de Llobregat
21 / 47 / 56 / 59 /
79 / 87
La Salut del Papiol
El Papiol
26 / 45
Mas Lluí
Sr. Feliu de Llobregat
87
Sant Pere Màrtir / Plaça Mireia
Esplugues de Llobregat
01 / 02 / 03 / 06 /
12 / 15 / 18 / 51 /
69 / 76 / 80 / 82 / 89
Santa Creu d’Olorda
Barcelona
19 / 24 / 29 / 36 /
43 / 53 / 56 / 72 /
83 / 90
Santa Maria de Vallvidrera
Barcelona
09 / 14 / 16 / 19 /
27 / 32 / 46 / 56 /
68 / 78 / 86 / 90
Torrent de Can Coll
Cerdanyola del Vallès
28 / 52 / 67 / 84

ÍNDEX


PUNTS D’INFORMACIÓ I
EQUIPAMENTS

Vista del Tibidabo (Barcelona)
Espai
Terme municipal
Rutes
Castell de Torre Baró
Barcelona
05 / 07 / 13 / 17 /
23 / 25 / 33 / 40 /
44 / 48 / 54 / 65 /
70
Centre d’Acollida d’Animals de
Companyia
Barcelona
40 / 70
Centre d’Educació Ambiental de
Can Coll
Cerdanyola del Vallès
67
Centre d’Informació del Parc
Barcelona
09 / 09 / 20 / 27 / 
32 / 42 / 55 / 60 /
64 / 78
Centre d’Informació del Parc de la
Riera
Cerdanyola del Vallès
23 / 25 / 28 / 44 /
58 / 67 / 71
Escola de Natura Can Santoi
Molins de Rei
53
Espai d’Interpretació del Pantà de
Vallvidrera
Barcelona
10 / 19 / 21 / 22 /
27 / 29 / 36 / 39 /
43 / 56 / 68 / 72 /
79 / 87 / 90
Estació Biològica de Can Balasc
Barcelona
66 / 78
Granja Can Castellví
Molins de Rei
53 / 66
Granja de Can Coll
Cerdanyola del Vallès
67
Museu-Casa Verdaguer
(Vil·la Joana)

Barcelona
09 / 09 / 20 / 27 / 
32 / 42 / 55 / 60 /
64
Parc d’Atraccions del Tibidabo
Barcelona
11 / 14 / 1627 /
32 / 37 / 46 / 50 /
60 / 74 / 86
Observatori Fabra
Barcelona
34 / 60
Torre de Collserola
Barcelona
60

ÍNDEX


LLOCS DE SORTIDA I
D’ARRIBADA

Estació FGC de La Floresta (St. Cugat del Vallès)
LlocSortidaArribada
Barcelona
> Ciutat VellaPort: 50Port: —
> GràciaEl Coll: 08
Penitents: 31 / 51
El Coll: —
Penitents: 55 / 73 / 80
> Horta-GuinardóGuinardó: 73
Vall d’Hebron: 37 / 40 / 65
Montbau: 84
Mundet: 14 / 28 / 30 / 38 / 67 / 75 / 81
Valldaura: 58
Guinardó: 08 / 31
Vall d’Hebron: 38
Montbau: 64 / 70
Mundet: 13 / 37
Valldaura: 07
> Les CortsZona Univ.: 00 / 03 / 41 / 80 / 82Zona Univ.: 00 / 02 / 51 / 82 / 85
> Nou BarrisCanyelles: 17 / 33 / 71
Roquetes: 05 / 07 / 13 / 23 / 25 / 44 / 48 / 70
Trinitat Nova: —
Ciutat Meridiana: 54 / 88
Canyelles: 05 / 17 / 33 / 54
Roquetes: —
Trinitat Nova: 40 / 65
Ciutat Meridiana: —
> Sarrià-Sant GervasiSarrià: 57
Av. Tibidabo: 00 / 02 / 34 / 46 / 85
Pla Maduixers: 00 / 11 / 61 / 74 / 77
Sarrià: 34 / 41 / 57
Av. Tibidabo: 00 / 03
Pla Maduixers: 00 / 11 / 61 / 74 / 77
> Vallvidrera-Tibidabo-Les PlanesSta.Maria V. (àrea): 09 / 16 / 19 / 27 / 32 / 56 / 68 / 78 / 90
Baixador de V.: 10 / 20 / 21 / 22 / 24 / 29 / 35 / 36 / 39 / 42 / 43 / 49 / 53 / 55 / 60 / 64 / 72 / 79 / 87
Vallvidrera Sup.: 47 / 63 / 76 / 83 / 86
Plaça Vallvidrera: —
Mirador T. Corts: 04
Les Planes: 59 / 62 / 66
Sta.Maria V. (àrea): 09 / 16 / 19 / 27 / 32 / 56 / 68 / 78 / 90
Baixador de V.: 10 / 14 / 46 / 60
Vallvidrera Sup.: 63 / 76 / 83 / 86
Plaça Vallvidrera: 50
Mirador T. Corts: 04
Les Planes: —
Cerdanyola del V.Cerdanyola: —Cerdanyola: 23 / 25 / 28 / 44 / 58 / 67 / 71 / 81 / 88
El PapiolEl Papiol: 26 / 45El Papiol: 26 / 45 / 72
Molins de ReiMolins de Rei: —Molins de Rei: 24 / 36 / 43 / 66
Montcada i ReixacCan Cuiàs: 52
Montcada: —
Can Cuiàs: —
Montcada: 48
Esplugues de Llob.Plaça Mireia: 00 / 01 / 06 / 12 / 15 / 18 / 69 / 89Plaça Mireia: 00 / 01 / 06 / 12 / 15 / 18 / 69 / 89
St. Cugat del V.Sant Cugat: —
La Floresta: —
Sant Cugat: 20 / 30 / 35 / 42 / 52 / 62 / 75 / 84
La Floresta: 22 / 39 / 53
St. Feliu de Llob.Sant Feliu: —Sant Feliu: 21 / 29 / 47 / 49 / 59 / 79 / 87
St. Just DesvernSant Just: —Sant Just: —

ÍNDEX


Passejades, excursions i travesses per Collserola, partint de Barcelona